Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2010 г.
Сигнатура 110-00-111
Дата на постъпване 29/07/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология