Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно изменение на чл. 15 от Приложението към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - Финансовите правила по бюджета на Народното събрание
Сигнатура 154-02-73
Дата на постъпване 25/07/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология