Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за Предсрочно изтегляне на българския военен контингент от мисията ИСАФ в Афганистан
Сигнатура 154-02-61
Дата на постъпване 29/06/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология