Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за спиране на разпоредителни и други действия с имущество, което е собствено или се ползва от Българската академия на науките или самостоятелните й звена
Сигнатура 054-02-122
Дата на постъпване 25/11/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология