Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на 42-рото Народно събрание за осъждане на гражданската война в Украйна и бързо намиране на изход от нея
Сигнатура 454-03-6
Дата на постъпване 21/02/2014
Сесия Трета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология