Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за налагане мораториум върху принудителни изпълнения съгласно чл. 404, т. 1 от Част пета "Изпълнително производство" на Гражданския процесуален кодекс
Сигнатура 454-02-54
Дата на постъпване 27/03/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология