Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на 42-то Народно събрание за развитието на ситуацията в Украйна и позицията на българския парламент по нея
Сигнатура 454-03-9
Дата на постъпване 11/03/2014
Сесия Трета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология