Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
Сигнатура 454-02-38
Дата на постъпване 04/03/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология