Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за предприемане на неотложни мерки за опазване на Природен парк "Странджа" от масово застрояване и за гарантиране на устойчивото развитие на района на Странджа
Сигнатура 454-02-13
Дата на постъпване 05/02/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология