Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение против налагането на санкции от страна на ЕС по отношение на Руската федерация, както и неучастието на Република България в прилагането им
Сигнатура 454-02-45
Дата на постъпване 17/03/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология