Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за признаване на проведения на 16 март 2014 г. референдум в Крим и резултатите от него
Сигнатура 454-02-44
Дата на постъпване 17/03/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология