Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали
Сигнатура 454-02-31
Дата на постъпване 20/02/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология