Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отмяна на Декларацията на 41-то Народно събрание за осъждане на Възродителния процес, като опит за асимилация на българските мюсюлмани
Сигнатура 454-02-30
Дата на постъпване 20/02/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология