Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за уреждане на дълга на Република Турция към тракийските и малоазийски българи
Сигнатура 454-02-29
Дата на постъпване 20/02/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология