Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за определяне възнаграждения на членовете на Централната избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България
Сигнатура 654-02-95
Дата на постъпване 08/08/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/06/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)