Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за резултатите от проведения одит на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г.
Сигнатура 654-00-489
Дата на постъпване 10/11/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология