Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно възлагане на правителството на Република България да представи в едномесечен срок пред Народното събрание проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, които да отразяват принципи за формирането на пенсиите в България
Сигнатура 754-02-5
Дата на постъпване 18/01/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/07/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 13/07/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 30/08/2006 - приет(зала второ гласуване)