Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с коледната ваканция на Народното събрание за 2005-2006 г.
Сигнатура 554-02-107
Дата на постъпване 21/12/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 09/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/11/2005 - приет(зала второ гласуване)