Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за постановяване на мораториум върху сделките за превъоръжаване на Българската армия
Сигнатура 654-02-1
Дата на постъпване 05/01/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология