Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на министъра на икономиката и енергетиката на Република България, г-н Румен Овчаров
Сигнатура 654-02-8
Дата на постъпване 25/01/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 02/12/2005 - приет(зала второ гласуване)