Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Искане от Главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски народен представител в 40-то Народно събрание
Сигнатура 527-00-5
Дата на постъпване 25/10/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 08/12/2005 - приет(зала второ гласуване)