Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение и допълнение на Решение за приемане на Правила за процедура относно законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Сигнатура 654-02-22
Дата на постъпване 17/02/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 01/06/2007 - приет(зала второ гласуване)