Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Стратегия за приватизация на "България Ер" ЕАД София
Сигнатура 602-03-5
Дата на постъпване 17/02/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/03/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/03/2009 - отхвърлен(зала първо гласуване)