Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на правителството на Република България да изработи механизъм за изплащането на задълженията на болничните заведения от бюджетния излишък за 2005 г.
Сигнатура 654-02-44
Дата на постъпване 31/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/05/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)