Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
Сигнатура 654-02-54
Дата на постъпване 11/04/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/06/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)