Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на правителството на Република България да изработи механизъм за възстановяване на щетите от терористични актове на територията на Република България със средства от бюджетния излишък
Сигнатура 654-02-51
Дата на постъпване 10/04/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/01/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 26/01/2006 - приет(зала първо гласуване)