Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за периода юни 2005 г. - март 2006 г.
Сигнатура
Дата на постъпване 23/06/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/02/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/02/2008 - отхвърлен(зала първо гласуване)