Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за преименуване на Държавната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
Сигнатура 602-03-11
Дата на постъпване 16/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/05/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)