Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за предсрочно преустановяване дейността на Временната комисия по искането на Никола Филчев, бивш главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Венцислав Василев Върбанов, народен представител в 40-то Народно събрание
Сигнатура 654-02-65
Дата на постъпване 25/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/08/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)