Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Искане от Главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Павел Михайлов Чернев народен представител в 40-то Народно събрание
Сигнатура 627-00-22
Дата на постъпване 29/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/03/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/03/2008 - отхвърлен(зала първо гласуване)