Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на заместник-председател на Комисията за борба с корупцията
Сигнатура 654-02-80
Дата на постъпване 30/06/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/08/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)