Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Сигнатура 654-02-83
Дата на постъпване 05/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/03/2007 - приет(зала първо гласуване)