Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Сигнатура 754-02-102
Дата на постъпване 06/11/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/11/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/11/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)