Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за изпълнение на бюджета на Народното събрание за 2006 г., който съдържа и отчетните данни за изпълнението на бюджета на "Държавен вестник" за 2006 г.
Сигнатура 750-06-424
Дата на постъпване 13/11/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология