Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за осъждане на опитите и действията от страна на немски физически и юридически лица за ревизиране на историческата истина за събитията в гр. Батак през 1876 г.
Сигнатура 754-02-103
Дата на постъпване 21/11/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/03/2007 - приет(зала второ гласуване)