Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни
Сигнатура 702-03-36
Дата на постъпване 13/12/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/10/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/10/2007 - приет(зала първо гласуване)