Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за закриване на Юридическия факултет в структурата на Техническия университет - Варна
Сигнатура 702-03-39
Дата на постъпване 28/12/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/04/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/04/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)