Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Стратегия за приватизация на "Параходство Български морски флот" ЕАД
Сигнатура 702-00-10
Дата на постъпване 22/02/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/09/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/09/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/09/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/09/2006 - приет(зала второ гласуване)