Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за персонална промяна в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 702-03-14
Дата на постъпване 15/03/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 16/08/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 16/08/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/08/2006 - приет(зала второ гласуване)