Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2007 г.
Сигнатура 754-02-19
Дата на постъпване 02/04/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/11/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/11/2008 - отхвърлен(зала първо гласуване)