Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Годишна Работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2007 г.)
Сигнатура 753-18-42
Дата на постъпване 24/04/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/09/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/09/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/09/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 10/05/2007 - приет(зала второ гласуване)