Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на действията на министъра на икономиката и енергетиката г-н Румен Овчаров, както и на следствените органи по отношение разследването на корупционните практики в столичната "Топлофикация"
Сигнатура 754-02-24
Дата на постъпване 09/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/09/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/09/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 27/09/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/11/2006 - приет(зала второ гласуване)