Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2006 г.
Сигнатура 704-00-14
Дата на постъпване 10/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/10/2007 - приет(зала второ гласуване)