Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за 2006 г. на Агенцията на чуждестранна помощ
Сигнатура 704-00-15
Дата на постъпване 17/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/07/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/07/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)