Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2006 г. и приложенията към него (поверителни, за служебно ползване и некласифицирани)
Сигнатура 702-00-21
Дата на постъпване 18/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 24/01/2008 - приет(зала второ гласуване)