Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по парламентарна етика
Сигнатура 754-02-44
Дата на постъпване 06/06/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/11/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)