Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Сигнатура 702-03-18
Дата на постъпване 09/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/11/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/11/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/12/2006 - приет(зала второ гласуване)