Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно план за действие на Правителството на Република България, съобразен с препоръките в последния Доклад на Европейската комисия от 27.06.2007 г.
Сигнатура 754-02-63
Дата на постъпване 10/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/04/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/04/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)