Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Искане от Главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев народен представител в 40-то Народно събрание
Сигнатура 727-00-9
Дата на постъпване 12/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/12/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/12/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/12/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/01/2007 - приет(зала второ гласуване)