Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Сигнатура 710-00-83
Дата на постъпване 16/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/11/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/11/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 08/12/2006 - приет(зала второ гласуване)